Reklama
 
Blog | xxx xxx

Taiwan: Boj o Čankajškův památník

Čankajškův památník uprostřed Taipeie, hlavního města ostrovního státu, tvoří jednu z jeho nepřehlédnutelných dominant. CKS Memorial Hall, jak donedávna znělo jméno památníku v angličtině, však není jen oblíbeným cílem turistů či místem vzpomínek na prezidenta Čankajška. Rozlehlý park kolem památníku je oblíben také díky různých kulturním akcím, jako je například tradiční novoroční Svátek luceren a obyvatelé velkoměsta park rádi využívají k různým sportovním a dalším volnočasovým aktivitám. Monumentální, sedmdesát metrů vysoká budova památníku z bílého mramoru s osmihrannou střechou pokrytou tmavomodrými taškami, bývá někdy přirovnávána k egyptským pyramidám...

Památník byl otevřen v roce 1980, pět let po Čankajškově smrti. K budově samotné je třeba vystoupit po schodišti s 89 stupni, které symbolizují věk, jehož se prezident dožil. Uvnitř památníku se nachází bronzová socha sedícího Čankajška v nadživotní velikosti, kterou střežila čestná stráž. Spektakulární střídání stráže, doprovázené žonglérskou ekvilibristikou s puškami opatřenými bajonety, patřilo donedávna k hlavním atrakcím Taipeie, kterou si nechal ujít málokterý návštěvník. V přízemí pak bylo možné shlédnout expozice dokumentů, obrazů a dalších artefaktů spojených s prezidentem Čankajškem.

Památník je ovšem již dlouho trnem v oku taiwanským nacionalistům, představitelům Zelené aliance, kde má hlavní slovo Demokratická pokroková strana (DPP), jejíž kandidát Chen Shui-bien se v roce 2004 stal prezidentem Čínské republiky, jak zní oficiální název Taiwanu. DPP v památníku vidí jeden z posledních symbolů vlády hlavních politických soupeřů – Národní strany Kuomintang, jejíž Modrá aliance hájí čínskou identitu Taiwanu a rovněž těsnější styky s pevninskou Čínou. Zelená aliance, jejíž ambicí je pomalu ale jistě upevňovat kulturní i politickou nezávislost ostrova na Číně, kritizuje Kuomintang za totalitní praktiky v období "Bílého teroru", jehož počátek bývá spatřován v incidentu "228", nazvaném podle 28. února 1947. Tehdy naplno propuklo na ostrově povstání Taiwanců proti vládě Kuomintangu, prosazujícího zájmy čínských přistěhovalců z pevniny. Armáda Kuomintangu po několika dnech povstání razantně potlačila, přičemž DPP viní z odpovědnosti za masakr právě Čankajška, kterého prezident Chen při letošním výročí povstání označil jako "vraha" a "diktátora". V roce 1949 byl Kuomintang nucen vyklidit pozice na pevnině komunistům a stáhl se na Taiwan, kde byl podle dodatků k ústavě přijatých "po dobu trvání komunistické rebelie" zaveden výjimečný stav, trvající až do roku 1987. Není divu, že mnozí domorodí Taiwanci vidí generalissima Čankajška poněkud jinak, než jako usměvavého, moudrého prezidenta Čínské republiky, vzdorujícího komunistické přesile…

Vraťme se však k památníku. 19. května nechal prezident Chen budovu přejmenovat na "Památník taiwanské národní demokracie" (National Taiwan Democracy Memorial Hall). Samotné přejmenování proběhlo umístěním velkých transparentů nesoucích nové jméno památníku v čínštině a angličtině.

Reklama

Taipeiská městská správa, vedená starostou Hau Lung-pinem, synem Čankajškova generála, nechala transparenty po několika dnech odstranit. Kuomintang tvrdí, že památník nelze tak snadno přejmenovat, protože jej chrání nejen památkový zákon, ale i speciální právní akt o správě památníku. Ten podle Kuomintangu není možné měnit jinak než parlamentní cestou, přičemž v parlamentu má většinu Modrá aliance (Kuomintang). Zelenou aliancí ovládané ministerstvo školství, které památník spravuje, dalo budovu uzavřít – údajně kvůli opravě střechy. Přitom ponechalo transparenty alespoň na bočních stěnách budovy. Nechalo vyměnit také informační tabule v areálu, zatímco názvy v taipeiském metru, spravovaném městem, nesou nadále název Chiang Kai-shek Memorial Hall. Městská vláda rovněž vyměřila ministerstvu školství vysokou pokutu za "hanobení" památky, kterou ovšem ministerstvo nehodlá zaplatit.

Přejmenovávání ulic, budov a míst je vůbec oblíbeným prostředkem
politického boje na Taiwanu – jedním z nejznámějších případů je
Čankajškovo mezinárodní letiště, které bylo loni přejmenováno na Taoyuan International Airport. Městská správa také neváhala a reagovala na prezidentovo počínání tím, že nechala změnit název prostoru před prezidentským palácem na "Protikorupční náměstí", ve zřejmé narážce na nedávné aféry prezidenta a jeho blízkých. Současnou krizi kolem památníku je třeba vidět i v souvislosti s prezidentskými volbami, které na
Taiwanu proběhnou příští rok.

Památník zůstává pro veřejnost uzavřen. V přízemním vestibulu byla instalována výstava "Sbohem, prezidente Čankajšku", která dokumentuje zločiny Kuomintangu a ostře kontrastuje s expozicí artefaktů připomínajících bývalého prezidenta, kterou lze stále shlédnout ve vedlejších místnostech. Žádné opraváře na střeše zatím nikdo neviděl a budovu střeží uniformovaní policisté…

(autor studuje čínštinu na Tamkang University v Taipei)